24 czerwca 2016

Dzisiaj pożegnaliśmy naukę w roku szkolnym 2015/2016. Na uroczystym apelu spotkali się nauczyciele, uczniowie i ich rodzice. Koniec roku szkolnego to czas zbierania owoców swojej pracy. Podczas apelu Pani Dyrektor podsumowała pracę w roku szkolnym 2015/2016 i podziękowała wszystkim za udzieloną pomoc w organizacji wielu imprez szkolnych. Następnie wraz z wychowawcami klas nagrodziła medalami dzieci z oddziału przedszkolnego, które zdobyły tytuł "Przedszkolaka na Medal", Liderów Nauki oraz uczniów ze 100% frekwencją nagrodami książkowymi. Radny Miodnicy Pan Leszek Ochrymczuk ufundował nagrody rzeczowe dla uczniów z najwyższą średnią w  klasach IV - VI. Pani Iwona Michalska przekazała nagrodę książkową ufundowaną przez organizatorów Międzynarodowego Konkursu "Kangur Matematyczny" oraz dyplomy dla zwycięzców w szkole w poszczególnych kategoriach. Pan Stanisław Kwiatkowski wręczył karty rowerowe uczniom, którzy pomyślnie przeszli egzaminy: teoretyczny i praktyczny. Pani Jolanta Jaworska podziękowała uczniom klasy VI za pracę w kole wokalnym.

Na koniec Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem Stanisławem Kwiatkowskim złożył podziękowania za rok pracy i życzył wszystkim bezpiecznych, słonecznych wakacji. Do życzeń dołączył kwiaty dla nauczycieli i pracowników szkoły. Tradycyjnie na początek wakacji cała społeczność naszej szkoły wzniosła okrzyk radości: hip hip hura! 

Po apelu wszyscy udali się  z wychowawcami do klas, gdzie otrzymali świadectwa. 

Wakacje! Hip hip hura!

 

opracowała:

Iwona Michalska

 

WAKACJE! HIP HIP HURA!

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com

 

Copyright © 2015 - 2024 MIODNICA