01 marca 2016

Dnia 01.03.2016 r. gościliśmy w szkole Teatr „Inspiracja” z Krakowa, który przedstawił  spektakl profilaktyczny „Pętla zdarzeń”. W przedstawieniu poruszono  problematykę agresji i przemocy rówieśniczej, przemocy fizycznej, ale także często występującej, a trudnej do wychwycenia przemocy psychicznej - równie dotkliwej i mogącej powodować tragiczne konsekwencje - począwszy od obelg, gróźb, szantażu i poniżania, po pozornie niewinne wyśmiewanie i plotki. W tej historii jej ofiarą stał się chłopak, którego zachowanie w żaden sposób nie wskazywało, że mógł tej przemocy doświadczać. Spektakl obejrzeli uczniowie z klas III – VI. Występujący aktorzy pokazali jak neutralizować przemoc na różne sposoby, między innymi przez rozwijanie poczucia empatii, które umożliwia wczucie się w sytuację ofiary. Idąc tropem nowoczesnej psychologii operującej pojęciem "trójkąta przemocy": napastnik-ofiara-świadek, wyeksponowali rolę i możliwości tego ostatniego. Przedstawili także jak kształtować umiejętności społeczne - rozwiązywać konflikty i opierać się naciskom ze strony otoczenia oraz wskazali, gdzie szukać pomocy i jakie mechanizmy obronne może przyjmować potencjalna ofiara.

 

 

 

opracowała:

Iwona Michalska

 

 

 

 

 

SPEKTAKL PROFILAKTYCZNY "PĘTLA ZDARZEŃ"

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com

 

Copyright © 2015 - 2024 MIODNICA