22 lutego 2016

W dniach od 8 - 22 lutego 2016r. w naszej szkole odbył się miedzyklasowy konkurs czytelniczy, poprowadzony przez Dorotę Dobias i Grażynę Kwiro, w którym uczniowie z klas IV - VI zaprezentowali swoją wiedzę na temat ulubionych książek i znajomości lektur.

Na I spotkaniu każdy uczeń przedstawił swoją ulubioną książkę. Krótko opowiedział jej treść i zaprezentował bohaterów. Na koniec zachęcał innych kolegów do jej przeczytania.

Na II i III spotkaniu uczniowie wykonywali w grupach zadania, które dotyczyły ogólnej wiedzy o książce i bibliotece (krzyżówka), znajomości tytułów i autorów książek, bohaterów literackich występujących w znanych dzieciom utworach. Ponadto uczniowie rozwiązywali test ze znajomości lektur omawianych w klasach IV - VI. Każda poprawna odpowiedź była nagradzana punktami.

Innym ciekawym dla dzieci zadaniem było zaprojektowanie własnej okładki ulubionej książki. Najładniejsze prace plastyczne umieszczono na gazetce szkolnej. Oprócz pracy w grupach uczniowie mieli okazję pracować indywidualnie, redagując opis ulubionego bohatera literackiego.

Na zakończenie cyklu zajęć pod hasłem "Polubić czytanie" uczniowie otrzymali pamiątkowe zakładki do książki. 

Także młodsi uczniowie z klasy I z wychowawcą Jolantą Jaworską prezentowali swoje ulubione książki i projektowali do nich ilustracje.

 

 

opracowała:

Dorota Dobias

 

POLUBIĆ CZYTANIE

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com

 

Copyright © 2015 - 2024 MIODNICA