04 grudnia 2015

W dniach 2-4 grudnia 2015 został przeprowadzony Szkolny Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego. Uczniowie rywalizowali ze sobą w trzech grupach: chłopcy z klas II - III (4 chłopców), dziewczęta z klas IV - VI (8 dziewczyn), chłopcy z klas IV - VI (7 chłopców).

W grupie chłopców klas II - III pierwsze miejsce zajął Tomaszewski Konrad, drugie Majerski Szymon, trzecie miejsce Kucharski Karol.

W grupie dziewcząt pierwsze miejsce zajęła Pulikowska Zuzanna, drugie miejsce Dudar Kinga, trzecie miejsce Chabiniak Wioleta.

W grupie chłopców z klas IV - VI pierwsze miejsce zajął Kucharski Zbigniew, drugie Ciesielski Konrad, trzecie Strugaru Michał.

Uczniowie ci na apelu szkolnym zostali uhonorowani medalami i dyplomami.

 

 

opracował:

Stanisław Kwiatkowski

 

 

 

 

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com

 

Copyright © 2015 - 2024 MIODNICA