16 grudnia 2015

Jak co roku na Jasełka zaprosiliśmy całą społeczność lokalną związaną z naszą Szkołą: rodziców, mieszkańców Miodnicy, Gorzupi, Dybowa, Gryżyc, Pożarowa i Starego Żagania, władze lokalne (Wójta, radnych, sołtysów), przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń lokalnych: Kół Gospodyń Wiejskich z Miodnicy i Gorzupi, Klubu Sportowego „Sparta” Miodnica, Ochotniczej Straży Pożarnej z Miodnicy, Stowarzyszenia „Miodnica”, Stowarzyszenia Lidzi Aktywnych „Gorzupianie”. Przed przedstawieniem, które zostało przygotowane przez koło teatralne prowadzone przez Agnieszkę Jeż – Hamrol oraz przez koło wokalne pod kierunkiem Jolanty Jaworskiej zespół „Miodniczanki" wprowadził nas w świąteczny nastrój wykonując kilka kolęd. Po Jasełkach była modlitwa poprowadzona przez Proboszcza Parafii Dzietrzychowice Księdza Jarosława Paprockiego oraz życzenia od władz lokalnych i stowarzyszeń: Wójta Gminy Żagań Tomasza Niesłuchowskiego, radnych: Elżbiety Kłonieckiej, Huberta Kucharskiego i Leszka Ochrymczuka, sołtysów: Miodnicy – Elżbiety Kalety, Starego Żagania – Edyty Gołąb oraz Pożarowa – Urszuli Jeżak, Stowarzyszenia „Miodnica”. Na końcu wszyscy wspólnie zasiedliśmy do wigilijnego stołu. Tradycyjne świąteczne potrawy przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Miodnicy, a słodki poczęstunek rodzice.

 

 

opracowała:

Anna Kuczak

 

JASEŁKA

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com

 

Copyright © 2015 - 2024 MIODNICA