01 kwietnia 2016

 

W Urzędzie Gminy w Żaganiu odbył się Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów z tereny Gminy Żagań. Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa kl. I - III, szkoła podstawowa kl. IV - VI. Jury w składzie: Skarletta Prejc i Dorota Wilczewska wysłuchało recytacji 10 uczestników w kategorii szkoły podstawowej kl. I - III oraz 6 uczestników w kategorii szkoły podstawowej kl. IV - VI.

Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji Jury nominowało do udziału w Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Szprotawie, który odbędzie się 26.04.2016 r. w Szprotawskim Domu Kultury, następujących uczestników:

- w kategorii wiekowej szkoły podstawowej kl. I - III:

 

I miejsce - Martyna Garnek, Konrad Tomaszewski - PSP Miodnica

II miejsce - Igor Kazarnowicz - ZS Tomaszowo

III miejsce - Julia Stasiak - ZS Tomaszowo

Natomiast Karolina Krutelewicz z ZS Tomaszowo filia w Dzietrzychowicach otrzymała wyróżnienie.

 

- w kategorii wiekowej szkoły podstawowej kl. IV - VI:

 

I miejsce - Martyna Buganik - PSP Miodnica,

II miejsce - Joanna Mrozik - ZS Tomaszowo,

III miejsce – Nikola Płachcińska – PSP Miodnica.

 

Gratulujemy!

 

opracowała:

Anna Kuczak

 

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com

 

Copyright © 2015 - 2024 MIODNICA