22 maja 2017

9 maja w naszej szkole uczniowie klasy V pod kierunkiem Pani Doroty Dobias przygotowali apel z okazji Dnia Książki i Święta Bibliotekarza. W krótkim programie artystycznym zachęcali kolegów i koleżanki do odwiedzania szkolnej biblioteki i czytania książek. Na pamiątkę wręczono wszystkim uczestnikom zakładki.

Na apelu zaprezentowali się także uczniowie z klasy IV i VI pod hasłem „Z muzyką poważną za pan brat”. Przygotowali oni pod opieką pani Pani Beaty Konarskiej ilustrację ruchową do utworu Piotra Czajkowskiego „Dziadek do orzechów” oraz zabawę integracyjną, w czasie której dzieci obcowały z muzyką doświadczając jej dynamiki, tempa, rytmu (według metody Batii Strauss aktywnego słuchania muzyki).

Nie był to jednak koniec naszego spotkania. Na godzinach wychowawczych 15 i 22 maja, Panie Dorota Dobias i Grażyna Kwiro przeprowadziły konkurs biblioteczny „Poszukiwacze informacji”, w którym wzięły udział drużyny z klas IV – VI. Uczniowie rozwiązując przydzielone zadania, wykorzystywali różnorodne źródła informacji: słowniki, encyklopedie, atlasy, itp.

 

 

 

 

 

opracowały:

Dorota Dobias

Iwona Michalska

 

DZIEŃ KSIĄŻKI I ŚWIĘTO BIBLIOTEKARZA

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com

 

Copyright © 2015 - 2024 MIODNICA