Publiczna Szkoła Podstawowa w  Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com


Copyright © 2015 - 2022 PSP MIODNICA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

W MIODNICY

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO Z RADIEM ZACHÓD

Naszą szkołę odwiedzili redaktorzy z Radia Zachód, którzy przypomnieli zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz przygotowali dla uczniów klas I - IV konkursy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Dzieci musiały wykazać się znajomością numerów telefonów alarmowych, kolorów sygnalizacji świetlnej, obowiązkowego wyposażenia roweru, czy znaków drogowych. Uczniowie, którzy prawidłowo wywiązali się z zadań otrzymali nagrody. Były tez dla wszystkich nagrody pocieszenia.

 

 

opracowała:

Iwona Michalska

 

 

 

 

22 kwietnia 2016