23 czerwca 2016

Na apelu podsumowującym pracę szkoły w roku szkolnym 2015/2016 Pani dyrektor Anna Kuczak oraz nauczyciele nagrodzili dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas I - VI dyplomami oraz nagrodami książkowymi i rzeczowymi sukcesy w konkursach przedmiotowych, osiągnięciach sportowych, czytelnictwie, wolontariacie, dbaniu o środowisko naturalne.

Podczas apelu uczniowie klas młodszych pożegnali kończących szkołę koleżanki i kolegów z klasy VI. Przygotowali dla nich życzenia, kwiaty i drobne upominki.

Gratulujemy wszystkim sukcesów!

 

opracowała:

Iwona Michalska

 

APEL PODSUMOWUJĄCY PRACĘ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com

 

Copyright © 2015 - 2024 MIODNICA