16 listopada 2017

W tym roku w obchodach Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu wzięli udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. Na lekcjach wychowawczych w klasach IV - VII przeprowadzone zostały pogadanki na temat szkodliwości palenia. Uczniowie klasy IV wykonali plakaty, które wyeksponowali na gazetce klasowej. Dnia 16 listopada 2017 r. dzieci z klas I i III  z wychowawcami spotkali się na korytarzu szkolnym, gdzie dowiedzieli się o szkodliwości palenia tytoniu, przebywania w obecności osób palących oraz skutkach palenia. Następnie uczniowie odgrywali scenki dramowe, które uczyły jak rozmawiać z dorosłymi, aby w ich obecności nie palili papierosów. Potem udali się do pobliskiego sklepu i biblioteki wiejskiej, gdzie rozwiesili plakaty i rozdali ulotki propagujące treści nie używania papierosów oraz ich szkodliwości. W tym dniu uczniowie wrócili do domów z ulotkami, które mieli pokazać swoim bliskim.

 

 

 

 

 

opracowała:

Jolanta Jaworska

 

 

 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA TYTONIU

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com

 

Copyright © 2015 - 2023 MIODNICA