12 kwietnia 2017

Uczniowie klas II-III i IV-VI spotkali się ze st. sierż. Moniką Brodą z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu. Nasz gość poruszył temat cyberprzemocy i jej form oraz konsekwencji przemocy w sieci dla sprawców działań niezgodnych z prawem, bezpiecznego korzystania z Internetu, pomocy ofiarom cyberprzemocy i odpowiedzialności prawnej za przestępstwa popełnione w sieci.  Podczas spotkania dzieci zobaczyły kilkuminutowe filmy  dotyczące cyberprzemocy. Jeden z nich przedstawiał uporczywe nękanie z wykorzystaniem wiadomości tekstowych oraz ciągłego dzwonienia na telefon komórkowy, drugi natomiast pokazywał jakie mogą być skutki udostępniania swoich zdjęć w sieci. Dzieci po obejrzeniu filmów wspólnie z policjantką omówiły je i wskazały niewłaściwe zachowania oraz przykre odczucia jakie towarzyszyły pokrzywdzonym osobom.  

 

 


opracowała:
Iwona Michalska

 

 

 

 

 

"STOP CYBERPRZEMOCY!"

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com

 

Copyright © 2015 - 2023 MIODNICA