09 października 2015

16 września 2015 r. uczniowie kl. IV-VI pod opieką G. Kwiro i A. Kuczak wybrali się do Domu Kultury w Nowogrodzie Bobrzańskim na wystawę pt. „Skarb z lasu”. Organizatorem wystawy było Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy oraz Nadleśnictwo Krzystkowice. Wydarzenie to związane było ze znalezieniem wiosną tego roku na terenie Nadleśnictwa przez jednego z leśniczych dużej ilości zabytkowych monet. Uczniowie nie tylko mogli obejrzeć znaleziony skarb, ale także dowiedzieć się, jaką wartość miały monety w średniowieczu oraz wysłuchać prelekcji pracownika Muzeum na temat archeologii i innych znalezisk na okolicznych terenach, a także poznać leśniczego, który dokonał tego cennego znaleziska. Muzeum Archeologiczne i Nadleśnictwo Krzystkowice ogłosiły także konkurs plastyczny dla uczniów pod hasłem „Znalazłem skarb! I co dalej?”.

W konkursie wzięły udział trzy uczennice kl. VI z naszej szkoły: Martyna Buganik, Małgorzata Osadczuk i Zuzanna Pulikowska, wykonując pracę zbiorową. Dziewczęta zostały wyróżnione i wzięły udział w uroczystym ogłoszeniu wyników konkursu, które odbyło się 9 października w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy.

 

 

opracowała:

Anna Kuczak

 

 

 

 

"SKARB Z LASU"

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com

 

Copyright © 2015 - 2024 MIODNICA