03 marca 2016

Naszą szkołę odwiedzili aktorzy "Arkony" z Torunia z lekcją historii pt. "Od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego, czyli Polska pierwszych Piastów". Uczniowie klas 0 - VI zapoznali się z informacjami dotyczącymi kultury materialnej i duchowej dawnych Słowian. W czasie występu przedstawiono okres między rokiem 965, a rokiem 1138 z wykorzystaniem tekstu mówionego, który opierał się na przekazach kronikarskich i ikonograficznych. Program przedstawiał scenki historyczne z pokazami walk wojów średniowiecznych. W widowisku chętnie uczestniczyli także uczniowie, dzięki czemu lepiej mogli zapamiętać i utrwalić wiadomości o średniowieczu. Po spektaklu dzieci miały możliwość bezpośredniego kontaktu z replikami przedmiotów używanych w tamtych czasach.

 

 

 

opracowała:

Iwona Michalska

 

"POLSKA PIERWSZYCH PIASTÓW" - ŻYWA LEKCJA HISTORII

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com

 

Copyright © 2015 - 2024 MIODNICA