Copyright © 2015 - 2021 PSP MIODNICA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MIODNICY

"BEZPIECZNIE NA WSI TO PODSTAWA - ŚRODKI CHEMICZNE TO NIE ZABAWA"

Naszą szkołę odwiedzili przedstawiciele KRUS. Pod hasłem „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”, nasi goście zwracali uwagę uczniów na zagrożenia związane z obecnością w gospodarstwie rolnym substancji chemicznych, w tym przede wszystkim substancji żrących, paliw, chemicznych środków ochrony roślin, nawozów (szczególnie wapna palonego) i rozpuszczalników organicznych, a także substancji szkodliwych powstających w procesie produkcji rolniczej. Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas II - VI oprócz pogadanki i prezentacji multimedialnej, obejrzeli bajkę edukacyjną oraz zostali zaproszeni do wzięcia udziału w konkursie plastycznym promującym pozytywne zachowania związane z pracą i zabawą na terenach wiejskich, a także popularyzującym wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

 

 

 

opracowała:

Iwona Michalska

 

 

 

 

28 lutego 2017